Bømlo kyrkjekor


Me held til i Bømlo kyrkje på Langevåg, der me øver i «litlesalen» tysdagar frå kl 18:30 – 20:30.

Bømlo kyrkjekor vart starta opp hausten 1998. Frå hausten 2011 har koret vore leia av kantor Øystein Skullerud. Koret har for tida 10 medlemer, og me tek gjerne imot fleire! Viss du er interessert i å bli med, så ta kontakt med dirigenten: Øystein Skullerud, 97 78 07 93.

Me held til i Bømlo kyrkje på Langevåg, der me øver i «litlesalen» tysdagar frå kl 18:30 – 20:30.

Repertoaret er breitt: klassisk musikk, folkemusikk, bedehusmusikk, spirituals/gospel m.m. Koret sin viktigaste oppgåve er å styrkje songen i kyrkjelyden. Det gjer me ved å ta del i gudstenestene, særleg på dei store høgtidsdagane, og ved å arrangere songkveldar og konsertar, gjerne saman med Moster kyrkjekor. Me syng også på Bømlo omsorgstun ein gong i semesteret.

Tilbake