Moster kyrkjekor


Moster kyrkje annankvar onsdag kveld kl 19:00-21:15.

Moster kyrkjekor vart starta opp hausten 1999, til Moster kyrkjes 125-årsjubileum, av dåverande kantor Eli Johanne Rønnekleiv. Frå hausten 2011 har koret vore leia av kantor Øystein Skullerud. Koret har for tida 15 medlemer, og me tek gjerne imot fleire! Viss du er interessert i å bli med, så ta kontakt med dirigenten: Øystein Skullerud, 97 78 07 93.

Me held til i Moster kyrkje, der me øver om lag annankvar onsdag kveld kl 19-21:15.

Repertoaret er breitt: klassisk musikk, folkemusikk, bedehusmusikk, spirituals/gospel m.m. Koret sin viktigaste oppgåve er å styrkje songen i kyrkjelyden. Det gjer me ved å ta del i gudstenestene som forsongarar, anten i grupper eller som fullt kor, og ved å arrangere songkveldar og konsertar, gjerne saman med Bømlo kyrkjekor. 

Tilbake