Invitasjon til sorggruppe


Sorggruppe er eit tilbod til dei som har mista nokon som stod dei nær. Målsettinga er at menneske som opplever sorg skal få møta andre i same situasjon. I ei sorggruppe kan ein dela erfaringar og vera til støtte for kvarandre. Gruppa vil ha faste deltakarar. Ingen nye deltakarar blir då med etter at gruppa er starta. Bømlo kyrkjekontor planlegg ilag med Stord kyrkjekontor å starte opp ny sorggruppe i januar 2022. For påmelding eller om du har spørsmål, ta kontakt innan 14.01.22:

Sissel.Vage@bomlo.kommune.no eller tlf. 404 12 262

Tilbake