Konfirmant 2023


Konfirmasjon i kyrkja handlar om å utforska kristen tru og dei store spørsmåla i livet. Du er velkommen til konfirmasjon i kyrkja uansett om du trur, tviler eller berre er nysgjerrig. I konfirmasjonstida får du læra meir om deg sjølv og Gud. Me snakkar om livet - på godt og vondt.   

Velkommen som konfirmant i kyrkjene på Bømlo!

Aktivitetar i konfirmantåret

I løpet av konfirmantåret er du med på konfirmantleir, gudstenester, undervisning, miljøtiltak, fasteaksjon og nokre samlingar for både konfirmantar og foreldre. Detaljert årsplan vert utdelt ved oppstart av konfirmantåret i august.

Her finn du invitasjonen om Konfirmant 2023

Her kan du melde på til konfirmasjon i kyrkjene på Bømlo

Tilbake