Direktesendt ordinasjons- og vigslingsgudsteneste


Har du ikkje høve til å ta del i ordinasjons- og vigslingsgudstenesta i Bremnes kyrkje søndag 19. juni kl. 19.00 kan du følgja den direkte på Youtube:

Direktesendt gudsteneste søndag 19. juni kl. 19.00

 

 

Attende