Tru:D 1-2-3 Myldrekveld og Tru:D 4-5-6 Knøttekor


Frå hausten 2022 blir det Myldrekveld for barn frå 1-3 år i Moster og Bremnes sokn, og Knøttekor for barn frå 4-6 år i Bremnes sokn.

Knøttekor startar opp haustsemesteret tysdag 23. august. Det blir øvingar i Bremnes kyrkje ca. anna kvar tysdag kl. 17.00-17.45. 

Frå denne hausten kan barna vera med i Knøttekoret frå august det året dei fyller 4 år, og fram til dei begynner på skulen. 

Her kan du melda barnet ditt på til Knøttekor: Tru:D 4-5-6 Knøttekor

 

For dei yngste barna blir det Tru:D 1-2-3 Myldrekveld nokre gongar i halvåret. Denne hausten blir det myldrekveldar i Bremnes kyrkje desse tysdagane kl. 17.00-17.45:

30. august

27. september

8. november

6. desember

 

 

Om det er noko du lurer på ta kontakt med

Liv Merete F. Pedersen på tlf 99 54 34 51 eller epost: liv.merete.pedersen@bomlo.kommune.no 

 

I Moster sokn blir samlingane på Salem no i haust og vinter. Det blir Tru:D 1-2-3 Myldrekveld desse måndagane kl. 17.00- ca. kl. 18.00:

24. oktober

28. november

 

Om det er noko du lurer på ta kontakt med

Elisabeth Fauskanger på tlf 99 27 08 11 eller epost: elisabeth.vatland.fauskanger@bomlo.kommune.no 

Det er ikkje påmelding til myldrekveldane. Kom dei gongane det passar.

Velkommen til å vera med på Tru:D 1-2-3 Myldrekveld og Tru:D 4-5-6 Knøttekor med barnet ditt!

Tilbake