Tru:D 1-2-3 Myldrekveld


Velkommen til Myldrekveld for 1-åringar, 2-åringar og 3-åringar!

 

Det blir myldrekveldar 3-4 gongar i halvåret.

I Bremnes sokn blir samlingane i Bremnes kyrkje.

I Moster sokn blir samlingane i kjellaren på Salem.

I Lykling sokn blir samlingane i Lykling kyrkje.

 

Me vil syngja mykje, men det blir også rom for leik og sosialt samvær.

Det er ikkje påmelding til myldrekveldane, kom dei gongane det passar.

Tilbake