Juleaksjon


Diakonitenesta, Bømlo Røde Kors, Hjartespira Bømlo og Bømlo Frivilligsentral samarbeider om juleaksjonen.

Som de sikkert har sett blir det JULEAKSJON også i år. Me deler ut esker med mat, og gåver til barna til dei som melder eit behov. Veit du om nokon som slit og treng hjelp til jul, eller treng du hjelp sjølv? Då kan du ta kontakt med oss på telefon 53421414 eller på e-post bomlo@frivilligsentralen.no. Ønskjer du å bidra med pengar til juleaksjonen kan du vippse til nr 543076 eller kontonummer 3520.55.17292 og merke det juleaksjonen.

Tilbake