Årsmeldingar 2022


Her kan du lesa årsmeldingane frå sokna våre for 2022.

Bremnes sokn:

Årsmelding 2022

Rekneskap 2022 (kjem)

Budsjett 2023 (kjem)

 

Bømlo sokn:

Årsmelding 2022 med rekneskap 2022 og budsjett 2023 

 

Lykling sokn

Årsmelding 2022

Rekneskap 2022 (kjem)

Budsjett 2023 (kjem)

 

Moster sokn

Årsmelding 2022

Rekneskap 2022 (kjem)

Budsjett 2023 (kjem)

Tilbake