Kandidatliste og supplerande nominasjon til kyrkjevalet 2023


No er kandidatlistene til soknerådsvalet 2023 klare. Det er høve til supplerande nominasjon.

Tilbake