Tru:D 2-6 Knøttekveld og Tru:D 4-5-6 Knøttekor


Me gler oss til å møta mange barn til knøttekor, knøttekveldar og myldrekveldar til hausten!

Bremnes kyrkje:

Knøttekor i Bremnes startar opp haustsemesteret tysdag 20. august. Det blir øvingar i Bremnes kyrkje ca. anna kvar tysdag kl. 17.00-17.45. 

Barna kan vera med i Knøttekoret frå august det året dei fyller 4 år, og fram til dei begynner på skulen. 

Her kan du melda barnet ditt på til Knøttekor: Tru:D 4-5-6 Knøttekor

 

For dei yngste barna blir det Tru:D 1-2-3 Myldrekveld nokre gongar i halvåret. Hausten 2024 blir det myldrekveldar i Bremnes kyrkje desse tysdagane kl. 17.00-17.45:

10. september, 22. oktober, 19. november, 3. desember (felles julesamling med Knøttekoret)

 

Om det er noko du lurer på ta kontakt med

Liv Merete F. Pedersen på tlf 99 54 34 51 eller epost: liv.merete.pedersen@bomlo.kommune.no 

 

I Bømlo, Lykling og Moster sokn blir det knøttekveld-samlingar for barn 2-6 år ca. ein gong i månaden kl. 17.00- ca. kl. 18.00.

Bømlo kyrkje:

21. august, 18. september, 30. oktober og 27. november

Lykling kyrkje: 

20. august, 17. september, 22. oktober og 26. november

Om det er noko du lurer på ta kontakt med

Hildegunn Andal på tlf 41 47 78 70 eller epost: hildegunn.andal@bomlo.kommune.no 

Det er ikkje påmelding til desse knøttekveldane. Kom dei gongane det passar.

 

Moster kyrkje:

27. august, 24. september og 22. oktober.

I tillegg blir det stor jubileumsfest for barn der me skal feira Moster kyrkje 150 år. Festen blir laurdag 30. november. 

Om det er noko du lurer på ta kontakt med

Marta Havn på tlf 93 80 57 93 eller epost: marta.havn@bomlo.kommune.no 

 

Velkommen til å vera med på Myldrekveldar og Knøttekveldar/knøttekor med barnet ditt!

Tilbake