Informasjon


Orientering om dåpen

For å starte utfyllingen trengs eit 11-sifret fødselsnummer. Dersom de ikkje har barnets fødselsnummer, kan de bruke dykkar eige. De vil motta ein kode på sms for å gå vidare i prosessen.
Vel kyrkje og to datoer der det er ledig plass.
I fyrste omgang er det nok å fylle ut navn på barnet og kontaktinformasjon til dykk foreldre. Har de ennå ikkje bestemt navn på barnet, kan de likevel sende påmeldinga.
Etter at dato for dåpen er bekrefta, kan de seinere gå til "Jeg vil åpne en registrering", og oppdatere innholdet med for eksempel faddere. Bruk samme person - og telefonnummer som ved fyrste innlogging.
Opplysningane som me samlar i tilknyting til dåpen vil bli benytta i forbindelse med oppfølging av dåpen. Les meir om dette på våre heimesider.

 

Ei spesiell tid

Til vanleg vil du finne fleire datoar i dei ulike kyrkjene du kan velje, men i den spesielle tida me er inne i, med korona og strenge restriksjonar for kor mange som kan delta på gudsteneste, har me måtta gjort nokre endringar, og gjer stadig endringar.

Dei som melder inn dåp framover på våren og sommaren må vere førebudd på at det kan kome endringar. Koronarestriksjonane endrar seg frå veke til veke og det kan dessverre føre til at de som skal ha dåp får endringar tett på dåpsdagen. Ny koronareglar kan føre til avlyste gudstenester og flytting av dato, klokkeslett og plassering for gudstenesta. Me tek sjølvsagt kontakt så fort me veit om endringar, og håpar de har forståing for at me ikkje kan seie noko sikkert i desse dagar.

 

Har de spørsmål er det berre å ta kontakt med kyrkjekontoret på 53 42 32 90 eller på e-post: kyrkja@bomlo.kommune.no