Påmelding TruD2 Myldrekveld


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmelde.. Dei mørke felta må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Vel her til kva for kyrkje du vil melde på til Myldrekveld:
Myldrekveld Bømlo 2021
Myldrekveld Lykling 2021
Myldrekveld Moster 2021Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: