Kontaktinformasjon


Bømlo kyrkjelege fellesråd

Adresse: Leirdalen 1, 5430 Bremnes - se kart
Telefon: 53 42 32 90
Epost:
kyrkja@bomlo.kommune.no

Kyrkjeverje

Trygve Leigland

53 42 32 93

400 85 045

Send epost

Ass. kyrkjeverje

Janne Gilje Røsland

53 42 32 90

404 12 262

Send epost

Kyrkjelydspedagog

Elisabeth Vatland Fauskanger

Send epost

Kyrkjelydspedagog

Sissel Steinsland Gåsland

Send epost

Kyrkjelydspedagog

Marta Havn (Permisjon)

53 42 32 95

Send epost

Kyrkjelydspedagog

Liv Merete F. Pedersen

53 42 32 86

Send epost

Diakon

Sissel Johanne Fylkesnes Våge

53 42 32 85

Send epost

Prestar

Prest

Asbjørn Helge Gundersen

53 42 32 84

918 66 395

Send epost

Prest

Fridleif Lydersen

53 42 32 83

471 76 743

Send epost

Prest

Aksel Lygre

53 42 31 35

918 07 024

Send epost

Kantorar

Kantor

Øystein Lund Olafsen

900 57 294

Send epost

Kantor

Øystein Skullerud

977 80 793

Send epost