Kontaktinformasjon


Bømlo kyrkjelege fellesråd

Adresse: Leirdalen 1, 5430 Bremnes - se kart
Epost:
kyrkja@bomlo.kommune.no

For spørsmål knytt til dåp ta kontakt med Sissel S. Gåsland
For spørsmål knytt til vigsel, gravferd og gravfeste ta kontakt med Trygve Leigland

 

Kyrkjeverje

Trygve Leigland

400 85 045

Send epost

Konsulent

Sissel Steinsland Gåsland

97578661

Send epost

Konsulent

Hanna Sortland Raknes

459 77 347

Send epost

Kyrkjelydspedagog

Marta Havn

938 05 793

Send epost

Kyrkjelydspedagog

Liv Merete F. Pedersen

995 43 451

Send epost

Diakon

Sissel Johanne Fylkesnes Våge

993 25 028

Send epost

Prest

Asbjørn Helge Gundersen

918 66 395

Send epost

Prest

Fridleif Lydersen

471 76 743

Send epost

Prest

Aksel Lygre

918 07 024

Send epost

Kantor

Øystein Lund Olafsen

900 57 294

Send epost

Kantor

Øystein Skullerud

977 80 793

Send epost