Kontaktinformasjon


Bømlo kyrkjelege fellesråd

Adresse: Leirdalen 1, 5430 Bremnes - se kart
Telefon: 53 42 32 90
Epost:
kyrkja@bomlo.kommune.no

Kyrkjeverge

Trygve Leigland

53 42 32 93

400 85 045

Send e-post

Konsulent

Janne Gilje Røsland

53 42 32 90

404 12 262

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Marta Havn

53 42 32 95

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Liv Merete F. Pedersen

53 42 32 86

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Camilla Rubach

53 42 32 95

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Laila Hansen Røksund

53 42 32 89

Send e-post

Diakonimedarbeidar

Sissel Johanne Fylkesnes Våge

53 42 32 85

Send e-post

Prestar

- Prest

Asbjørn Helge Gundersen

53 42 32 84

918 66 395

Send e-post

Prest

Fridleif Lydersen

53 42 32 83

471 76 743

Send e-post

- Prest

Aksel Lygre

53 42 31 35

918 07 024

Send e-post

Kantorar

Kantor

Øystein Lund Olafsen

53 42 32 87

900 57 294

Send e-post

Kantor

Øystein Skullerud

977 80 793

Send e-post