Kontaktinformasjon


Bømlo kyrkjelege fellesråd

Adresse: Leirdalen 1, 5430 Bremnes - se kart
Epost:
kyrkja@bomlo.kommune.no

For spørsmål knytt til dåp ta kontakt med Sissel S. Gåsland
For spørsmål knytt til vigsel, gravferd og gravfeste ta kontakt med Trygve Leigland

 

Kyrkjeverje

Trygve Leigland

400 85 045

Send e-post

Konsulent

Sissel Steinsland Gåsland

45977347

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Hildegunn Andal

41477870

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Marta Havn

938 05 793

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Liv Merete F. Pedersen

995 43 451

Send e-post

Diakon

Sissel Johanne Fylkesnes Våge

993 25 028

Send e-post

Prest

Asbjørn Helge Gundersen

918 66 395

Send e-post

Prest

Aksel Lygre

918 07 024

Send e-post

Kantor

Øystein Lund Olafsen

900 57 294

Send e-post

Kantor

Øystein Skullerud

977 80 793

Send e-post