Kontaktinformasjon


Bømlo kyrkjelege fellesråd

Adresse: Leirdalen 1, 5430 Bremnes - se kart
Telefon: 53 42 32 90
Epost:
kyrkja@bomlo.kommune.no

Kyrkjeverge

Trygve Leigland

53423293

40085045

Send e-post

Konsulent

Janne Gilje Røsland

53423290

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Marta Havn

53423295

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Liv Merete F. Pedersen

53423286

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Camilla Rubach

53423295

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Laila Hansen Røksund

53423289

Send e-post

Diakonimedarbeidar

Sissel Johanne Fylkesnes Våge

53423285

Send e-post

Prestar

- Prest

Asbjørn Helge Gundersen

53423284

91866395

Send e-post

Prest

Fridleif Lydersen

53423283

47176743

Send e-post

- Prest

Aksel Lygre

53423288

91807024

Send e-post

Kantorar

Kantor

Øystein Lund Olafsen

53423290

+4790057294

Send e-post

Kantor

Øystein Skullerud

53424544

97780793

Send e-post