Kontaktinformasjon


Bømlo kyrkjelege fellesråd

Adresse: Leirdalen 1, 5430 Bremnes - se kart
Epost:
kyrkja@bomlo.kommune.no

Sentralbord/konsulent: 459 77 347
 

Kyrkjeverje

Trygve Leigland

400 85 045

Send e-post

Konsulent

Sissel Steinsland Gåsland

45977347

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Hildegunn Andal

41477870

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Marta Havn

938 05 793

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Liv Merete F. Pedersen

995 43 451

Send e-post

Diakon

Sissel Johanne Fylkesnes Våge

993 25 028

Send e-post

Prest

Asbjørn Helge Gundersen

918 66 395

Send e-post

Prest

Aksel Lygre

918 07 024

Send e-post

Kantor

Øystein Lund Olafsen

900 57 294

Send e-post

Kantor

Øystein Skullerud

977 80 793

Send e-post