Bømlo kyrkjelege fellesråd > Livets gong > Konfirmasjon Konfirmasjon, Bømlo
 


Konfirmasjon

 

Konfirmasjon tyder å stadfeste. Det er Gud som stadfestar at han står ved det som skjedde i dåpen. Konfirmanten skal ikkje stadfeste noko eller avgi noko løfte. Ein kan vere konfirmant sjølv om ein er usikker på om ein trur på Gud. Konfirmasjonsåret er ein moglegheit til å finne ut av kva ein skal tru og meina, og til å bli betre kjend med kyrkja, bedehusa, rett og slett finna sin plass i kyrkjelyden.

Gjennom konfirmasjonsåret er me innom mange av dei største spørsmåla menneske kan grubble på. Samstundes skal det handle om det KONFIRMANTEN er opptatt av. Kort sagt handlar året om tre forhold; Konfirmanten sitt forhold til seg sjølv, til andre og til Gud. Finns det noko viktigare? 

Sjå også sida til Den Norske Kyrkja om konfirmasjon.

Påmeldig til konfirmansjon gjer du her: Påmelding!

Er du konfirmant eller forelder til ein konfirmant på Bømlo så følg oss gjerne på ei av Facebook sidene våre: 


Konfirmantkull 2013: www.facebook.com/KonfirmantBomlo2013
Konfirmantkull 2014: www.facebook.com/KonfirmantBomlo2014
Konfirmantkull 2015: www.facebook.com/KonfirmantBomlo2015
Konfirmantkull 2016: www.facebook.com/KonfirmantBomlo2016
Konfirmantkull 2017: www.facebook.com/KonfirmantBømlo2017
                                                  Konfirmantkull 2018: www.facebook.com/KonfirmantBømlo2018  

Konfirmantkull 2019: www.facebook.com/konfirmantbomlo2019 

Spørsmål rettes til:
21. september 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando