Bømlo kyrkjelege fellesråd > Livets gong
 


Kyrkjelege handlingar
Dåp
 

Til lukke med barnet. 
Kyrkjelydane i Bømlo vil ynskja dykk til lukke med barnet de har fått, og velkomne til dåp!

Konfirmasjon
 

Konfirmasjon tyder å stadfeste.
Det er Gud som stadfestar at han står ved det som skjedde i dåpen. 
  

Vigsel

Bryllup er en viktig begivenhet.
To som har felles visjonar og mål for livet, men de står ikkje aleine.

Gravferd

Alt har si tid – også døden.
Dei fleste knyt sterke, men ofte ulike kjensler til møtet med døden

 

Kontakt oss
 Bømlo kyrkjelege fellesråd
 Leirdalen 1     
 5430 Bremnes
 Telefon: 53 42 32 90
 Send e-post 
 Opnings- og telefontid: 09:00 - 15:00
31. mars 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando