Tru :D 1 - Myldrekveld

Velkommen til Myldrekveld!

Denne kvelden er eit tilbod til alle 1-åringane på Bømlo. Me ynskjer at dette kan bli ei hyggelig stund mellom deg og barnet ditt med song, rørsle og sosialt samvær. 

Myldrekveld er ein del av trusopplæringstilboda som er i ferd med å koma på plass i kyrkjene på Bømlo. Kyrkja ynskjer å støtte og hjelpe deg som forelder å oppdra barnet i den kristne tura slik de sa ja til då barnet vart døypt. Det er dette trusopplæring handlar om. Myldrekveld er difor ein av fleire samlingar kyrkja tilbyr i denne samanhengen. Andre samlingar er for eksempel mottaking av 4 årsbok og Tårnagent. Gjennom Myldrekvelden ynskjer me å gje deg som forelder lyst til å syngja, lesa og reflektera saman med barnet ditt rundt mange av dei spennande forteljingane ein finn i Bibelen. 

 

Her er datoane for Myldrekveld i 2017:

Bømlo kyrkje tysdag 14. november kl. 17.00
Bremnes kyrkje tysdag 14. november kl. 17.00 eller onsdag 15. november kl. 17.00
Lykling kyrkje onsdag 15. november kl. 17.00
Moster kyrkje tysdag 14. november kl. 17.00

 

 

Spørsmål rettes til:
23. juni 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando