Tru:D12 På sporet av Jesus

Har du lyst til å vera med på noko spennande? Vil du vera med På sporet av Jesus? Dette er trusopplæringstiltaket kyrkja har for 12-åringar.  Me skal gå på sporet av Jesus, og få møta nokre av menneska som møtte Jesus då han gjekk omkring på jorda, og sist men ikkje minst, ha fest.

 

I 2019 vert Tru:D12 På sporet av Jesus laurdag 25. mai kl.11.00-14.00 . Denne dagen føregår folkefesten Folk på Bømlo - eit fellesskap på tvers av grendene i Bremnes sentrum, og me inviterer difor 12-åringane frå alle dei fire sokna til felles opplegg i Bremnes kyrkje.  Velkommen! 

 

Det kostar 100kr å delta.

 

NB! Påmelding innan 20. mai.

                                                                                                                                                                  

Spørsmål rettes til:
13. desember 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando