Takk for påmeldinga di til

Tru:D12 På sporet av Jesus 2018.
Dersom det vert endringar el. vil du frå dette 
tidspunkt av bli kontakta på mail eller sms.

18. januar 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando