Tru:D 14 - Konfirmantinnskriving
 


Påmelding til konfirmasjon 2021 finn du nederst på sida.

Tru:D 14 - Konfirmantinnskriving

I mars kvart år inviterer kyrkja til informasjonsmøte om det å vera konfirmant. Under innskrivingsmøte får kommande konfirmantar og føresette informasjon om konfirmantopplegget me kan tilby på Bømlo. 

Du kan vera konfirmant i kyrkja sjølv om du er usikker på om du trur på Gud. Du er velkomen uansett om du trur, tviler eller berre er nysgjerrig. I konfirmasjonstida får du læra meir om deg sjølv og Gud. Me snakkar om livet - på godt og vondt. Du skal få læra meir om kvifor du vart døypt og kva det betyr. Du skal læra meir om den kristne trua og kva den har å seie for våre liv. Samstundes får du mange nye opplevingar. Konfirmasjonsåret er eit høve til å finne ut av kva du skal tru og meine, og til å bli betre kjend med kyrkja og bedehusa, og rett og slett finna din plass i kyrkjelyden. 

Som konfirmant i Bømlo får du vera med på konfirmanttur med seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Du får innblikk i gudstenestelivet, vera med på miljøtiltak, bidra under den årlege fasteaksjonen og sjølvsagt følgje undervisningstimane som er anna kvar veke etter skuletid. Som konfirmant skal du også vera med på den årlege konfirmantfestivalen på Langevåg Bygdatun der konfirmantar frå heile Sunnhordland er med på cup og "plug and play" aktivitetar.

Informasjonsmøta for Konfirmant 2021 for Bremnes, Lykling og Bømlo er diverre avlyst grunna den spesielle situasjonen me er i for tida. Her er eit brev med litt informasjon om kva ein er med på som konfirmant i kyrkjene på Bømlo.

                                                                                

 

 

 


Konfirmantpåmelding 2021
Trykk på kyrkja du høyrer til.
 Bremnes
 Bømlo
Moster
 Lykling

 

 

Spørsmål rettes til:

Marta Havn

 53423295
 Send e-post

Liv Merete F. Pedersen

 53423286
 Send e-post

Camilla Rubach

 53423295
 Send e-post

Laila Hansen Røksund

 53423289
 Send e-post
24. november 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort