Bømlo kyrkjelege fellesråd > Tru:D > Tru:D 14 - Konfirmantinnskriving > Påmelding til Moster
 


Konfirmantregistrering Moster 2019
Konfirmanten  
Fyll ut informasjon om deg sjølv. Dei mørke felta må fyllast ut.
Fødselsnummer:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Her er det fint om du skriv litt om deg sjølv. For eksempel kva interesser du har og liknande.


                  

Kontakt Trygve Leigland 
Telefon: 53 42 32 90
Epost: trygve.leigland@bomlo.kommune.no
dersom du får problemer med påmeldinga.

Spørsmål rettes til:
5. juli 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando