Tru:D 15 - Konfirmasjon
 


Tru:D 15 - Konfirmasjon

 

Konfirmasjon tyder å stadfeste. Det er Gud som stadfestar at han står ved det som skjedde i dåpen. Konfirmanten skal ikkje stadfeste noko eller avgi noko løfte. Ein kan vere konfirmant sjølv om ein er usikker på om ein trur på Gud. Konfirmasjonsåret er ein moglegheit til å finne ut av kva ein skal tru og meina, og til å bli betre kjend med kyrkja, bedehusa, rett og slett finna sin plass i kyrkjelyden.

Gjennom konfirmasjonsåret er me innom mange av dei største spørsmåla menneske kan grubble på. Samstundes skal det handle om det KONFIRMANTEN er opptatt av. Kort sagt handlar året om tre forhold; Konfirmanten sitt forhold til seg sjølv, til andre og til Gud. Finns det noko viktigare? 

Sjå også sida til Den Norske Kyrkja om konfirmasjon.

Påmelding til konfirmasjon gjer du her: Påmelding!

Er du konfirmant eller forelder til ein konfirmant på Bømlo så følg oss gjerne på ei av Facebook sidene våre: 

Konfirmantkull 2020: www.facebook.com/KonfirmantBømlo2020 

Konfirmantkull 2021: www.facebook.com/KonfirmantBømlo2021


 

Spørsmål rettes til:
24. november 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort