Tru:D 7 - Påskedrama
I haust var du kanskje i kyrkja og fekk boka «Bibelen for dei små – tidlause bibelhistoriar»?
 
Denne gongen inviterer me deg som blir 7 år i 2018 til påskedrama i kyrkja. Då kan du få bli med i påskedramaet og alt som skjedde i påskeveka.
 
Me skal ha ei gudsteneste der me er med i heile påskedramaet frå palmesøndag til påskedag. Du som er sjuåring får vera med å dramatisera hendingane som skjedde. Me øver på dette før gudstenesta startar.
 
Dette er ei spennande og heilt annleis gudsteneste som er open for alle. Inviter gjerne med deg foreldre, besteforeldre,søsken og vener til gudstenesta.  

Invitasjonen vert berre sendt til dei som er døypte og tilhøyrande (ein av foreldra er medlem) i kyrkja. Dersom de veit om andre på første trinn som ikkje har fått invitasjon,
er dei sjølvsagt hjarteleg velkomne til kyrkja på påskedrama dei òg!

 

Her er oversikt over kva tid det vert Tru:D 7 Påskedrama i alle kyrkjene:

 

Bremnes kyrkje      søndag 18. mars kl.15.30 Gudstenesta startar kl.17.00

Moster kyrkje         torsdag 22. mars kl. 16.30 Gudstenesta startar kl.18.00                                           

Bømlo kyrkje skjærtorsdag 29. mars kl. 13.30 Gudstenesta startar kl.15.00 (For Bømlo og Lykling sokn)

 

 

 

 
 
 
Påmelding til Påskedrama
Dei mørke felta må fyllast ut. Hugs å oppgi om matallergiar og/eller andre ting me bør vete om under kommentarar. Påmeldinga er ikkje registrert før du har trykt "Send" på siste oppsummeringsside.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
f.dato: (dd.mm.åååå)
Ynskjer du å informera oss om noko spesielt så er det fint om du skriv det her. Veldig fint om du her også informerar oss om matallergi el.
Vel kvar du ynskjer å vera med på Påskedrama
Kryss av her dersom det er greitt at det vert teke bilete av barnet ditt

Spørsmål rettes til:

Åse Innvær

 53 42 32 95
 Send e-post

Liv Merete F. Pedersen

 53423286
 Send e-post

Laila Hansen Røksund

 53423289
 Send e-post
24. mars 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando