TruD8-Aktivitetsdag
 


 

 

Tru:D 8 - Aktivitetsdag
På ein av skulane sine planleggingsdagar inviterer me alle barn som vert åtte år det året til ein aktivitetsdag i kyrkja. For Bremnes sokn brukar dette å vera planleggingsdagen i januar. For Bømlo, Lykling og Moster sokn får åtteåringane invitasjon til aktivitetsdag på planleggingsdagen i oktober/november. Tema for dagen er Guds skaparverk. Me har aktivitetar med dette som fokus både inne i kyrkja, og ute i nærområdet. 
 
Til foreldre/føresette:
Kyrkja er open frå 0900 til 1400, men det er felles opplegg mellom kl 0930-1330.  HUGS! Gode klede til å vera ute i. Dersom føresette, besteforeldre, fadrar eller andre kan hjelpe til med små praktiske oppgåver gjennom dagen er me veldig takknemlege for det. 
 
Det kostar 100kr å delta.
 
Velkommen til kyrkja!


  
 
 
Spørsmål rettes til:
4. desember 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort