Påmelding til Tru:D8 Aktivitetsdag er no stengd.

 

Tru:D 8 - Aktivitetsdag
Måndag 29. januar er det planleggingsdag for skulane. Denne dagen inviterer me alle barn som går i andre klasse og høyrer til Bremnes sokn til ein opplevingsdag i kyrkja. Tema for dagen er Guds skaparverk. Me skal ha aktivitetar med dette som fokus både inne i kyrkja, og ute i nærområdet. 
 
Til foreldre/føresette:
Kyrkja er open frå 0900 til 1400, men det er felles opplegg mellom kl 0930-1330.  HUGS! Gode klede til å vera ute i. Dersom føresette, besteforeldre, fadrar eller andre kan hjelpe til med små praktiske oppgåver gjennom dagen er me veldig takknemlege for det. 
 
Påmelding innan 23. januar  NB! Dette er absolutt siste frist for påmelding.
 
Det kostar 100kr å delta.
 
Velkommen til kyrkja!


   
 
Spørsmål rettes til:
17. august 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando