TruD8-Aktivitetsdag
 


Påmelding til Tru:D8 Aktivitetsdag er no stengt.

 

Tru:D 8 - Aktivitetsdag
Fredag 25. januar er det planleggingsdag for skulane. Denne dagen inviterer me alle barn som går i andre klasse og høyrer til Bremnes sokn til ein opplevingsdag i kyrkja. Tema for dagen er Guds skaparverk. Me skal ha aktivitetar med dette som fokus både inne i kyrkja, og ute i nærområdet. 
 
Til foreldre/føresette:
Kyrkja er open frå 0900 til 1400, men det er felles opplegg mellom kl 0930-1330.  HUGS! Gode klede til å vera ute i. Dersom føresette, besteforeldre, fadrar eller andre kan hjelpe til med små praktiske oppgåver gjennom dagen er me veldig takknemlege for det. 
 
Det kostar 100kr å delta.
 
Velkommen til kyrkja!


   
 
Spørsmål rettes til:
21. september 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando