TruD8-Aktivitetsdag
 


 

 

Tru:D 8 - Aktivitetsdag
På ein av skulane sine planleggingsdagar inviterer me alle barn som vert åtte år det året til ein aktivitetsdag i kyrkja. For Bremnes sokn brukar dette å vera planleggingsdagen i januar. For Bømlo, Lykling og Moster sokn får åtteåringane invitasjon til aktivitetsdag på planleggingsdagen i oktober/november. Tema for dagen er Guds skaparverk. Me har aktivitetar med dette som fokus både inne i kyrkja, og ute i nærområdet. 
 
Til foreldre/føresette:
Kyrkja er open frå 0900 til 1400, men det er felles opplegg mellom kl 0930-1330.  HUGS! Gode klede til å vera ute i. Dersom føresette, besteforeldre, fadrar eller andre kan hjelpe til med små praktiske oppgåver gjennom dagen er me veldig takknemlege for det. 
 
Det kostar 100kr å delta.
 
Velkommen til kyrkja!


  
 
 
Spørsmål rettes til:
5. juli 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Bømlo kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando