Tru:D


Tru:D (Tru det!) er kyrkjene på Bømlo si eiga trusopplæring. På denne sida finn du oversikt over dei ulike arrangementa me har for kvart alderstrinn i trusopplæringa. 

 

 

Lokal plan for trusopplæring

Her finn du dei lokale planane for trusopplæring for kyrkjene i Bømlo.  

Les meir

 

Tru:D 3 - Krøllekveld

Velkommen til Krøllekveld for alle 3-åringar saman med foreldre. Denne ettermiddagen håpar me vert ei hyggeleg stund for deg og barnet di...

Les meir

 

Tru:D 2 - Myldrekveld

Velkommen til Myldrekveld! Denne kvelden er eit tilbod til alle 2-åringane på Bømlo. Me ønskjer at dette vert ei hyggelig stund mellom...

Les meir

 

Tru:D 1 - Myldrekveld

Velkommen til Myldrekveld! Denne kvelden er eit tilbod til alle 1-åringane på Bømlo. Me ønskjer at dette vert ei hyggelig stund mellom...

Les meir

 

Tru:D - Babysong

Babysong er eit av tilboda i trusopplæringa frå kyrkjene på Bømlo. Det er babysong i Bremnes Kyrkje, Lykling Kyrkje og bedehuset Salem på M...

Les meir

 

Tru:D Dåp

Til lukke med barnet. Kyrkjelydane i Bømlo vil ynskja dykk til lukke med barnet de har fått, og velkomne til dåp! Vil du vete meir om kyrkj...

Les meir

Velg kalender